Зарегистрироваться
Войти
Победная
Правила

Вот и подошла к концу лотерея «Победная». Лототрон клуба GMS Deluxe определил счастливые билеты! Скорее проверяйте страницу с результатами. Возможно, увидите там свой ник. Жмите кнопку – и награда автоматически перечислится на ваш баланс.

Спасибо всем участникам! Это была эпичная схватка – под стать ВОВ. Дальше будет еще интереснее!

Результаты
Имя игрока Билет Выигрыш
1 uk86*** 102858 700,000 RUB
2 toli*** 100270 500,000 RUB
3 24$o*** 100313 300,000 RUB
4 sl*** 100377 100,000 RUB
5 TTT*** 102323 100,000 RUB
6 woN*** 101624 50,000 RUB
7 Go&d*** 103648 50,000 RUB
8 cpcc*** 103691 5,000 RUB
8 garison*** 103862 5,000 RUB
8 1443*** 100532 5,000 RUB
8 andreyyyy***
100412
10,000 RUB x2
8 Raul***
99933
10,000 RUB x2
8 FaVoR*** 103228 5,000 RUB
8 6556*** 100104 5,000 RUB
8 kavawo*** 100465 5,000 RUB
8 796173908*** 103792 5,000 RUB
8 zend***
102692
10,000 RUB x2
8 ntyh***
99656
10,000 RUB x2
8 7515*** 100941 5,000 RUB
8 BR***
103564
10,000 RUB x2
8 nikolos***
103787
10,000 RUB x2
8 san***
100541
10,000 RUB x2
8 lalal*** 103313 5,000 RUB
8 vovan36***
103645
10,000 RUB x2
8 Romb*** 102961 5,000 RUB
8 separato***
102842
10,000 RUB x2
8 skupavt***
99638
10,000 RUB x2
9 soarer1*** 102765 2,500 RUB
9 kentwo*** 102493 2,500 RUB
9 21*** 100264 2,500 RUB
9 nataliy*** 103354 2,500 RUB
9 fdf*** 100795 2,500 RUB
9 vaho*** 102908 2,500 RUB
9 00001*** 101168 2,500 RUB
9 GERA***
100985
5,000 RUB x2
9 70*** 100518 2,500 RUB
9 brunet159*** 103654 2,500 RUB
9 25*** 101650 2,500 RUB
9 raym***
102342
5,000 RUB x2
9 5siv*** 103850 2,500 RUB
9 seseses*** 102736 2,500 RUB
9 lenal*** 102484 2,500 RUB
9 lsa*** 103774 2,500 RUB
9 gaisaro*** 103005 2,500 RUB
9 denalexee*** 100462 2,500 RUB
9 Frenzyb*** 102333 2,500 RUB
9 lima*** 100784 2,500 RUB
9 smilevic*** 101336 2,500 RUB
9 34*** 100408 2,500 RUB
9 borz*** 103864 2,500 RUB
9 cf*** 101062 2,500 RUB
9 Vvvaaa*** 101628 2,500 RUB
9 ayrapetyan_m*** 102334 2,500 RUB
9 ctbi*** 103092 2,500 RUB
9 dis*** 100295 2,500 RUB
9 ooo_*** 100109 2,500 RUB
9 lora32*** 102006 2,500 RUB
9 maks0*** 102463 2,500 RUB
9 nasrulaev*** 103566 2,500 RUB
9 FrankSt***
100383
5,000 RUB x2
9 olega1*** 101580 2,500 RUB
9 artur.haliul*** 103433 2,500 RUB
9 beslankhalil*** 101812 2,500 RUB
9 Chupra12*** 103541 2,500 RUB
9 checnoesl*** 99900 2,500 RUB
9 55*** 102321 2,500 RUB
9 kirill1kosti*** 103914 2,500 RUB
К лотереям